လူသားတုိင္းကုိခ်စ္သူ

>>>Download [လားေဖါဆက္]

>>>Download [ကဗ်ာဘြဲ႕မွဴး၊ မီးမီးခဲ]

Key:
Intro:

VERSE 1
သင္သိရဲ႕လား သူဟာဘယ္သူလဲေလ
မျမင္ေသာအရပ္ကၾကည့္ေန
ကူမႏွစ္သိမ့္မႈေတြ သူဟာ ကုိယ္တုိင္ေပးေန
တံတုိင္းအလား အကြယ္အကာျဖစ္ေန

CHORUS 1
သတိနဲ႔အနားမွာ အစဥ္ၿမဲရွိလည္း
ဂ႐ုမထားလည္း ခ်စ္ေသာသူ
ၾကင္နာမႈနဲ႔သာ ကူမသူ ေ၀ဒနာမ်ားလည္း သူယူ

VERSE 2
နာက်ည္းမႈအားလံုးနဲ႔ သူဟာ အကၽြမ္း၀င္ / ကုိယ္တုိင္သိကၽြမ္းလုိ႔
လူသားတုိင္းမ်က္ရည္ေတြ
ကေလးတစ္ေယာက္လုိ လူကုိ ျမင္ေနဆဲေလ
လမ္းမမွားဖုိ႔ သြန္သင္ေနဆဲ / ရင္မွာ ကြယ္ကာေနဆဲ

CHORUS 2
အျပစ္မွန္းသိလည္း အေပ်ာ္လြန္အျပစ္ႏြံထဲတုိး
မဆင္ျခင္အသိေခါက္ခက္ အ၀င္နက္ခဲ့
ၾကင္နာမႈနဲ႔သာ ကူမသူ ေ၀ဒနာမ်ားလည္း သူယူ

BRIDGE
ခ်စ္ျခင္းတရား အႏုိင္ယူခဲ့ၿပီ
ေသျခင္းတရား ေျခဖ၀ါးေအာက္ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့
အမႈၿပီးခဲ့ၿပီ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကယ္မၿပီး
ထာ၀ရအသက္ ဆက္ေစခဲ့ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.