၀ုိးတ၀ါးလမ္းေပၚမွာ

>>>Download

Key:
Intro:

VERSE 1
လုိခ်င္တာခံစား အိပ္မက္က လမ္းေပၚမွာ
ဘ၀မ်က္ရည္စီးက် ပူျပင္းလာ
သံစံုညီသံမ်ား သူ႕၀မ္းဗုိက္ထဲက
အိပ္မက္စရာေနရာ ဘယ္မွာမသိပါ

VERSE 2
မေရရာအေျဖရွာမရ မိသားစုမဲ့ေနကာ
ေႏြးေထြးစြာလမ္းျပသူမရွိပါ
ကုိယ္ထင္ရာကုိစုိင္း လမ္းမသိလုိ႔ သိပ္မုိက္႐ုိင္း
ဘ၀ျပႆနာ ခ်ာခ်ာလည္၀ုိင္း

CHORUS
သူ မိဘမဲ့သူတုိင္း အကူအညီမရွိတဲ့သူတုိင္း
အပယ္ခံလူမ်ားစြာ အထိန္းအကြပ္မဲ့ေနရွာ
တကယ္နားရွိေသာသူတုိင္း မ်က္စိရွိသူတုိင္း
ျမင္ႏုိင္စရာအေနအထား ေလာကနိယာမ
အငယ္ဆံုးေသာသူအား ကူညီေဖးမေသာသူမ်ား
ကုိယ္ေတာ္အရွင္အမႈအား ထမ္းရြက္တဲ့လူသား
ရွင္သန္ေနထုိင္ေရးအတြက္ အငယ္ဆံုးေသာသူမ်ားစြာ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အတြက္ ျပဳမူႏုိင္ေသာအရာ

Solo: 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.