ႀကီးျမတ္ေသာသစၥာရွင္

>>>Download

VERSE 1
အႀကီးျမတ္ဆံုး သစၥာရွင္ အုိ အဖ ကၽြႏ္ုပ္ဘုရားရွင္
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေမတၱာ လႊမ္းၿခံဳေန အၿမဲပင္
အၾကင္နာခ်စ္ျခင္းမ်ားက ခမ္းေျခာက္မသြားခဲ့ႏုိင္ပါ
ကမၻာေျမအဆံုးထိတုိင္ တည္ေနသူ႕သစၥာ

CHORUS
တည္ေနမယ္ သူ႕သစြာ (သခင့္သစၥာအၿမဲတမ္းတည္)
တည္ေနမယ္ သူ႕သစၥာ
အုိ ျမတ္ေသာဘုရားရွင္ အရာခပ္သိမ္းစုိးစံ
ခုိလႈံကာ ကုိးစားထုိက္သူ အၿမဲကၽြႏ္ုပ္ဘုရားရွင္
တည္ေနၿမဲ သစၥာတရားကုိ အုိ အဆံုးထိတုိင္
တည္ေနမယ္ သူ႕သစၥာ တည္ေနမယ္ သူ႕သစၥာ
(သခင့္သစၥာအၿမဲတည္ခ့ဲ သခင့္သစၥာအၿမဲတမ္းတည္ အၿမဲတည္)

VERSE 2
ေႏြမုိးနဲ႔ေဆာင္းရယ္ ေရေျမေတာေတာင္မ်ားနဲ႔
ေနၾကယ္နဲ႔လ အလင္းတုိ႔တည္ေန ထက္အရပ္
ျမင္ႏုိင္တယ္ သူ႕ရဲ႕လက္ရာမ်ား အုိ သက္ေသ
တည္ေနၿမဲသစၥာတရား သခင္ရဲ႕ဂ႐ုဏာ

VERSE 3
အျပစ္လႊတ္ျခင္းအခြင့္ကုိ သူေပးထားခဲ့
သမၼာတရားလမ္းထဲ ေသြးေဆာင္ကာလမ္းျပ
ေနာင္လာမယ့္ေန႔ရက္တုိင္းမ်ာ အၿမဲ အၿမဲတမ္း
ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူး အၿမဲ လံုေလာက္ခဲ့ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.