အေသခ်ာေရြးခ်ယ္

>>>Download

VERSE 1
အေျပာေလးလြယ္ေပမယ့္ လက္ေတြ႕ေတာ့ တကယ္ခက္ခဲ
ကုိယ္ေတာ္အတြက္ ဆက္ကပ္ဖုိ႔ရန္ အသင့္ရွိသူအတြက္
ေလးလြန္းတဲ့ ကားတုိင္ေတာ္နဲ႔ ေသြးစြန္းတဲ့ လမ္းမွာကြယ္
အေသခ်ာေတာ့ ေရြးလုိက္ဖုိ႔လုိတယ္

VERSE 2
ေလွ်ာ့မတြက္နဲ႔ ဒီကမၻာထဲ ကုိယ့္ထက္ေတာ့ သာေနမယ္
စာတန္ရဲ႕လွည့္ကြက္ထဲမွ သတိရွိေနၿမဲ
ႏႈတ္ကပတ္ရဲ႕က်မ္းစာေတာ္နဲ႔ လမ္းျပမႈမရွိရင္ မလြယ္
ကုိယ္အလုိလည္း စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔လုိတယ္

VERSE 3
အေသြးသားနဲ႔လူပါပဲ အားနည္းခ်က္ကုိယ္စီနဲ႔
လူတကာရဲ႕ တံေတြးခြက္ထဲမွာ မေမ်ာမိေစနဲ႔
ကုိယ့္ဘက္က ဘုရားရွင္နဲ႔အၿမဲ တြဲလက္ေတာ့ မျပဳတ္ေစနဲ႔
ေ၀ဖန္လည္း ဂ႐ုစုိက္ဖုိ႔ မလုိတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.