လက္ဖက္ခူးတဲ့အေမ

>>>Download

VERSE 1
ေတာင္တန္းကလာ ေက်ုာင္းေနေသာ မိန္းကေလးရာ
ေတာင္တန္းသုိ႔ မျပန္ခ်င္ေတာ့ဘူးလား
ခ်ဳိၿမိန္ ပူေႏြး အိပ္မက္ေလးေတြထဲ
ၿမိဳ႕ေက်ာင္းႀကီးမွာ ေက်ာင္းေနေသာ မိန္းကေလးရာ

VERSE 2
လက္ဖက္ခူးတဲ့အေမ လက္ဖက္ရြက္ကေလး သိန္းသန္းကုေဋ
စုေဆာင္းေသာအခါ ေငြျဖစ္လာ
အေမ့ေက်ာ ပူေစတဲ့ ေနေလာင္ျခင္း ဒဏ္ဟာ
အရိပ္ေလးထဲမွာ ေက်ာင္းတက္ေသာ သမီးအတြက္ပါ

CHORUS
ဒီေျမ ဒီေတာင္တန္းေတြက လြမ္းၿပီဆုိတာ
အေမအုိ ေမွ်ာ္ေနရင္း ပင္ပန္းလွၿပီဆုိတာ
သတိတရ ေနာင္တတရားေတြနဲ႔
ၿမိဳ႕ေက်ာင္းႀကီးမွ အေရာက္ျပန္ခဲ့ မိန္းကေလးရာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.