အခ်ိန္ေတြမေႏွာင္းခင္

>>>Download

VERSE
အခ်ိန္ေတြဟာ တေရြ႕ေရြ႕နဲ႔ ကုန္ဆံုးခဲ့
ရာသီေတြ ကူးေျပာင္းတာ ျမန္လြန္းတယ္
ဘယ္အရာမွ မၿမဲတမ္း မတည္ၿမဲဘူးကြယ္
သခၤါရတရားသေဘာ အလုိလုိက္ရမယ္
ပုိင္ဆုိင္သမွ် စြန္႔လႊတ္ခ်ိန္ တလွည့္ေရာက္မယ္
အသစ္အသစ္ေတြလည္း အေဟာင္းျဖစ္သြားတယ္

CHORUS
ေလာကႀကီးမွာ ဘာမွ မၿမဲတဲ့ သဘာ၀ပဲ
တစ္ေန႔ေပ်ာက္ကြယ္ အနတၱပဲ
စြဲလန္းတဲ့ ရွင္သန္ခြင့္ရတဲ့ ခဏေလး၀ယ္
တမလြန္ေရးအတြက္ အေျဖရွာသင့္တယ္
အခ်ိန္ေတြေႏွာင္းသြားရင္ ထာ၀ရအတြက္
၀မ္းနည္းျခင္းေတြ မေတြ႕ရဖုိ႔အတြက္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.