အလင္းရွိမွ

>>>Download

Key: C
Intro: C Am C Am C Dm G C Am C Am C G C

VERSE 1
C                      Am           C               Am
အလင္းတန္းကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့တဲ့ ဘ၀လမ္းေပၚခရီးသြားတစ္ေယာက္အတြက္
    C               Dm               G
အမုိက္ေမွာင္မွာ အႏၱရာယ္ေတြ ေတြ႕မေလ
C                 Am        C         Am
အေလးဆံုး၀န္ထုပ္မ်ားနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့ခရီးၾကမ္းႀကီး၀ယ္
C                 G                  C
အေမွာင္ကုိ ၿဖိဳခြင္းဖုိ႔ အလင္းလုိေန

VERSE 2
ကုိယ့္အေတြ႕အႀကံဳ ကုိယ့္အစြမ္းနဲ႔ အတင့္ရဲကာ မျဖတ္သန္းလုိက္နဲ႔
စုိးရိမ္စရာ အေျခအေနႀကံဳေတြ႕မေလ
ခရီးအဆံုးကုိ ထုိးေဖာက္မယ့္ ရွင္းလင္းတဲ့ အလင္းရွိမွကြယ္
လုိခ်င္ရာ ခရီးဆံုးေရာက္မယ္ေလ

CHORUS
Dm                                        Em
ေလာကႀကီးမွာ ျဖတ္ေလွ်ာက္ေနသူ လူေတြအကုန္လံုးအတြက္
    F                       D7               G
အမွန္တကယ္လုိတာ မရွိမျဖစ္ အလင္းပဲကြယ္
    Dm                             Em
အလင္းမဲ့တဲ့သူအတြက္ ႀကံဳဆံုရမယ္ ဒုကၡေတြ
        F             D7                    G
မခံႏုိင္တဲ့ ေ၀ဒနာေတြ ေသာကေတြအျပင္
C                Am           C           Am
ေလးေသာ၀န္ထုပ္မ်ားနဲ႔ အလင္းမဲ့သူ အားလံုးတုိ႔အတြက္
C                   G                  C
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ဘုရားက ဖိတ္ေခၚေန

Solo: C Am C Am C Dm G C Am C Am C G C

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.