အဆံုးမဲ့ရာဇ၀င္

>>>Download [ေအာင္ပဏ္း]

>>>Download [ဖုိးဖန္]

ေတးေရး - ေစာ၀င္းလြင္
ေတးဆုိ - ဖုိးဖန္ (ေက်ာက္ေဆာင္)
ေတးဆုိ - ေအာင္ပဏ္း (MYC ႏွစ္-၃၀)

VERSE 1
ျမင္ေနတယ္ ႏွိပ္စက္တဲ့ မာနမ်ား
ျမင္ေနတယ္ လႈိက္စားတဲ့ မာနမ်ား
ကုိယ္ယံုၾကည္ရာ အိပ္မက္ျမစ္ တိမ္တုိက္လုိပဲ လြင့္ေပ်ာက္ခဲ့
ၾကင္နာသူ ခ်ဳိးဖ်က္ခဲ့ မာနမ်ား

VERSE 2
ေသႏုိင္တယ္ စာတန္ႏွိပ္စက္တဲ့ မာနမ်ား
ေသႏုိင္တယ္ စာတန္လွည့္စားတဲ့ မာနမ်ား
အထင္ေတြ႐ႈံး ဒဏ္ခ်က္ျပင္းထန္ ခုိကုိးရာမဲ့ အားနည္းခ်က္
ေသႏုိင္တယ္ စာတန္ႏွိပ္စက္တဲ့ မာနမ်ား

VERSE 3
ရင္ဆုိင္မယ္ အနာဂတ္လမ္းအား ျပင္ဆင္ရင္း
ရဲရင့္ျခင္း သိမ္းငွက္မ်ားရဲ႕ အားမာန္နဲ႔
အ႐ုဏ္ျဖာခ်ိန္မနက္ခင္းထဲ ၿခံဳလႊမ္းလာတဲ့ အလင္းအားနဲ႔
ျမင္ႏုိင္ၿပီ အဆံုးမဲ့သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း

VERSE 4
ေနကြယ္ခ်ိန္ ေနမြန္းတည့္ခဲ့ ကရာနီထက္
ႀကိဳေနၿပီ ထုိလူသားရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲ
ေနျခည္ေတြကုိ ခုိစီးရင္း အဆံုးမဲ့ကယ္တင္ျခင္း လွမ္းလက္ကမ္း
ေခၚေနတယ္ မ်က္၀န္းမ်ားနဲ႔ ကရာနီထက္


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.