အေဖာ္မြန္

>>>Download

Key: E to F
Intro: E B Dbm A E B Dbm A

VERSE 1
E             B                 Dbm          A
ေလာကရဲ႕ မာယာေတြၾကားထဲမွာကြယ္
E                        B                        Dbm            A
သင့္ဘ၀အတြက္ အေျဖဟာ တကယ္ပဲ ေပ်ာက္ေနလား
E             B                    Dbm       A
မွန္းဆမရ ႀကံဳမယ့္ အနာဂတ္ေန႔ေတြကုိ
E             B                Dbm           A
ျဖတ္သန္းဖုိ႔ရယ္ အင္အားနည္းေနလား

VERSE 2
အ႐ႈံးမ်ားနဲ႔သာ ႀကံဳေနရအသက္တာမွာ
အားေပးမယ့္သူ သင့္အနားမရွိတဲ့အခါ
၀မ္းမနည္းနဲ႔ သူသာ ထာ၀ရအျဖည့္ခံပါ
E            B                Dbm           A  B
ကုိးစားလုိ႔ ယံုၾကည္ ပံုအပ္လုိက္ပါလား

CHORUS
                  E            A                E                   B
ကယ္တင္ရွင္ခရစ္ေတာ္ဘုရားသာ အေကာင္းဆံုးမိတ္ေဆြပါ
              E            A            E            B
ေန၀င္ေနထြက္အခ်ိန္တုိင္း သင့္ေဘးနားရွိေနမွာ
                E           A        E                B
ႀကံဳလာမယ့္ ျပႆနာတုိင္းမွာ တမ္းတလုိက္ပါလား
                       E       A         E                 B
ေအာင္ျမင္ေအာင္လမ္းျပေပးမယ္ သင့္ရဲ႕အေဖာ္မြန္ပါ
          B           A               B
ယံုၾကည္ပါ ကုိးစားပါ  ကယ္တင္ရွင္

RAP:
သင့္ရဲ႕ထာ၀ရဘ၀လမ္းခရီးအတြက္ ေရာက္လုိ႔လာမယ့္အနာဂတ္ေန႔ရက္
ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ သင့္အျပစ္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ယူကာေလ ၿငိမ္သက္ျခင္းေပးမယ္

Solo: E B Dbm A E B Dbm A E B Dbm A E B Dbm A

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.