ဘာကုိမွမပူ

>>>Download

VERSE 1
ဘ၀တစ္ခုအတြက္ အလွတစ္ခုကုိ ျပဳစုလုိ႔ေပးမယ့္သူ
ႏွလံုးသားတံခါးအၿမဲလာေခါက္သူ
အခ်စ္စစ္နဲ႔ ခ်စ္မယ့္သူ အသက္စြန္႔လုိ႔ စေတးခဲ့သူ
ကရာနီမွာ ရာဇ၀င္တြင္သူ
အၿမဲတမ္းပဲ လမ္းျပလုိ႔ ေကာင္းႀကီးနဲ႔ျပည့္၀ဖုိ႔
အရာရာကုိ သူတာ၀န္ယူ
ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ခေရာင္းလမ္းကုိ ပီျပင္စြာ သူေဆာင္က်ဥ္းယူ

VERSE 2
အျပစ္မ်ားနဲ႔ ျပည့္၀သူ ငရဲလမ္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ခဲ့သူ
ဒုစ႐ုိက္နဲ႔ ျပည့္ေနတဲ့သူ
အဆံုးတစ္ေန႔က် ေဖးမသူ မရွိေတာ့မွ ဆတ္ဆတ္ခါ
ေလာင္စာေတြ အလယ္မွာ ထူပူ
မေႏွာင္းေသးဘူး သတိရလုိ႔ ကမ္းၿမဲလက္ လွမ္းစုပ္ဖုိ႔
ဒီအခ်ိန္မွာ တကယ္ကုိ အခြင့္ထူး
ျပည့္၀တဲ့ဘ၀အသက္တာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ အကုန္ေဆာင္ရြက္ယူ

CHORUS
အၾကြင္းမဲ့တဲ့ သူ႕အသက္ခႏၶာ စေတးေပးခဲ့ အျပစ္သားကုိယ္စား
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားနဲ႔အတူ ျဖဴစင္ေအာင္ အသက္ကုိေပးသူ ကုိယ္ေတာ္အား
အၾကြင္းမရွိပဲ လံုး၀ ယံုထား ေနာက္ဘ၀အတြက္ စိတ္ခ်ေစတာ
အခုလက္ရွိဘ၀အသက္တာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအေပါင္းနဲ႔
ေသာကမ်ား ကင္းရွင္းသြားမွာ

VERSE 3
ဘုရားသားလုိ႔ သတ္မွတ္သူ အလင္းျပလုိ႔ အမ်ားအတြက္ကူ
အတၱမႈေဘးဖယ္ထားသူ
ႏႈတ္ကပတ္တုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္သူ သခင့္အေၾကာင္းပဲ ေျပာတတ္သူ
အလုိေတာ္ကုိ အစဥ္၀န္ခံသူ
ေလာကနဲ႔ ျခားနားလုိ႔ ဘုရားျမတ္ရဲ႕ နန္းထက္သုိ႔
အခ်ိန္တန္ရင္ အိမ္ျပန္ရန္မပူ
မေျပာင္းလဲဘုရားေမတၱာ ပုိင္ဆုိင္ရင္ ဘာကုိမွမပူ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.