ယခုဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ပါ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆို  - ေခ်ာစုခင္

VERSE
(စဥ္းစားၾကည့္ပါ မိတ္ေဆြ လူ႕ဘ၀ႀကီးဟာ အခုိးအေငြ႕ပါ
 မ်က္စိတစ္မွိတ္မွာ ေလာကႀကီးထဲက ထြက္သြားႏုိင္တာ
 ေကြးေသာလက္မဆန္႔ခင္ ဆန္႔ေသာလက္မေကြးခင္မွာ
 အနိစၥတရားကုိ လူသားတုိင္း ႀကံဳရမွာပါ)

CHORUS
အနတၱတရားရဲ႕ ကြယ္ရာမွာ အနိစၥသေဘာက ရွိေနတာ
စဥ္းစားပါ တမလြန္ေရးအတြက္ ယခုေရြးခ်ယ္ပါ
မိတ္ေဆြ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ လက္ခံယံုၾကည္လွ်င္
ေနာင္ဘ၀အတြက္ စိတ္ခ်ရၿပီ ဘ၀အသက္တာမွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.