ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္း

>>>Download

VERSE 1
ေယဇူးဘုရား ကမၻာေပၚေမြးစဥ္ခါ
ေကာင္းကင္တမန္မ်ားရဲ႕သီခ်င္းက ဒီလုိပါ
ျမင့္ျမတ္တဲ့ဘံုမွာ ဘုရားသခင္သည္
တန္ခုိး ဂုဏ္ေတာ္ ဘုန္းေတာ္ရွိပါေစသတည္း
ေလာကႀကီးရဲ႕တခြင္မွာ အုိ တကယ္ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစ
အားလံုး ေမတၱာေတြထားၿပီး ဂ႐ုဏာပုိေစ

VERSE 2
ေယဇူးတရားေဒသနာေဟာစဥ္ခါ
ေျပာၾကားတဲ့စကားတစ္ခြန္း မွတ္မိပါသလား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဖန္တီးသူသည္
အၿမဲက်က္သေရမဂၤလာ ရွိၾကပါေပ
ဘုရားရဲ႕သားသမီး အမွန္တကယ္ ထုိသူေတြ အေခၚခံရလိမ့္မယ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ကုိ ေတြ႕ဖုိ႔ ဒုိ႔ႀကိဳးပမ္း ရွာေဖြ

CHORUS
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းအစစ္ဟာ ဘုရားသခင္ပါ
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မိတ္ေဆြမ်ားေပၚမွာ
ခင္မင္ၾကင္နာစိတ္ေတြ ထားခဲ့ရင္သာ ေပၚလြင္မွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ကုိယ့္ကုိေကၽြးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း အစစ္ကုိ ရေအာင္ရွာ
ႏုိင္ငံတကာအခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသာ / ၿငိမ္းခ်မ္းမွသာ

VERSE 3
ေယဇူးကားတုိင္ေပၚမွေလ
ေျပာခဲ့တဲ့စကားေလး သတိရမွာပါ
အုိအဖဘုရား သူတုိ႔တေတြကုိ
ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ အေၾကာင္းမူကာ
သူတုိ႔ျပဳခဲ့တဲ့အရာကုိ သူတုိ႔အားလံုး တကယ္မသိၾကေပ
ခြင့္လႊတ္ျခင္းျဖင့္သာ အၿမဲတမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ

VERSE 4
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ အဆင့္အတန္းေတြမရွိ
ဆင္းရဲတာလည္းမရွိ ခ်မ္းသာတာမရွိ
အေရွ႕နဲ႔ အေနာက္ ေတာင္ရယ္ ေျမာက္ရယ္ မသိ
အားလံုးကုိ တစ္ေသြးတည္း ေပါင္းစည္းေစ၏
ဘုရားေျပာစကားနဲ႔အညီကြယ္ ကမၻာေပၚမွာ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစ
ခြဲျခားမႈေတြကင္းၿပီး အၿပံဳးပန္းေတြ ေ၀

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.