ကမ္းလက္ (ေအာင္ပဏ္း)

>>>Download

VERSE 1
ဒီကမၻာေျမႀကီးေပၚမွာ အရွင္ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးတရား အၾကင္နာေတြ
ေမ့ေပ်ာက္ကာ အခ်ိန္ေတြ ကုန္သြား ယာယီ ဒီေလာက အုိ ဒါေတြ မစဥ္းစား

VERSE 2
ထင္ရာေတြ လုပ္ကာ အျပစ္တရားအား ခ်စ္တတ္လာ
အေမွာင္မွာ ခိုနားဖို႔ရာ အႀကိမ္ႀကိမ္ / အခ်ိန္ေတြ ဖန္လာ
ဟန္ေဆာင္အေမွာင္ အၿပံဳးေလးတစ္ပြင့္ရဲ႕ ကမ္းလက္အား  ဖမ္းဆုပ္ကာထား

CHORUS
အျပစ္မ်ား / ေလာကနဲ႔ စည္းစိမ္ထက္ ေပ်ာ္ေနခဲ့တယ္
ထာ၀ရလမ္းအား ေမ့ကာထားတယ္
မသိလို႔ မွားမဟုတ္ဘဲ ပကာသနမ်ားအလယ္ မာနနဲ႔ အသက္ရွင္ခဲ့
ဒီဒဏ္ရာေတြနဲ႔ အသက္လမ္းက ေပ်ာက္ေနခဲ့

VERSE 3
နာက်င္လာလုိက္တာ ခံစားမရတဲ့ အဆံုးမွာ ျပင္မရတဲ့ အမွားမ်ားစြာ
ျပန္လည္ ၀န္ခ် ျဖဴစင္တဲ့ အၿပံဳးေလးတစ္ပြင့္ရဲ႕
ကမ္းလက္အား ဖမ္းဆုပ္ကာထား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.