ပန္းခင္းထဲမွာ

>>>Download

VERSE 1
ေမာ္ေတာ္ကားလည္း မလိုခ်င္ပါ ေျခလ်င္တစ္သက္လံုး ေလွ်ာက္ခဲ့သူပါ
ဘယ္ကုိသြားသြား ေနာက္မက်ေအာင္ ယေန႔တုိင္ ေျခလွမ္းမ်ားက
အဆင္မေျပျခင္းရဲ႕ သံသရာ မေျပလည္မႈရာ အစြန္းတစ္ဘက္မွာေတာင္
သင္ယူခဲ့တဲ့ ဘ၀ဖတ္စာတိုင္းမွာ ေနာက္မက်ခဲ့

CHORUS
ခရစ္ေတာ္တပည့္ေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မက်ပါ
စိတ္မွာ စြဲလန္းေနတယ္
ေလာကႀကီးဟာ ေပြလီေထြျပား သပြတ္သီးသမွ် ႐ႈပ္ေပမယ့္
ခရစ္ေတာ္တပည့္ေတြ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မက်ပါ
ဒို႔အတြက္ေနာက္က်ျခင္ကို ခြင့္မျပဳပါ ဆုိတဲ့ အသိကေလးက
ေရေနာက္ရာ ျမက္ရင့္ရာ ေလာကေျမ ခေရာင္းလမ္းေပၚက
ၾကည္ႏူးမႈ စမ္းေရေအး

VERSE 2
အမွန္တရားကို ဆာေလာင္ခ်ိန္မွာ အငန္ေပ်ာက္တဲ့အသားဟင္းေတြထက္
ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းေကာင္းေကာင္းေလးကုိ စားမယ္ စိတ္မ်ဳိးထားၿပီ
ပူပန္ျခင္းေရ႕ လာပါဦး ျမင္တာနဲ႔ ထြက္ေျပးေျပးေနတယ္
ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု လြတ္က်တာေတြ႕တယ္ ဟုိေရွ႕နားက

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.