လမ္းျပရွင္

>>>Download

ဘုရားရွင္ ကူညီလမ္ျပမႈ ခံယူေစပါ ဒီဘ၀ဆံုးထိတိုင္
ဘ၀ရယ္ အခါခါလဲခဲ့လို႔ ဒဏ္ရာေတြသာ ရင္မွာတင္းက်ပ္လြန္းၿပီ

VERSE 1
အဆိုးနဲ႔အေကာင္းပိုင္းျခား ေ၀ဖန္ရင္း အသိစိတ္က ႏိုးထခ်ိန္မွာေတာ့
ဒီခရီးလည္း အမိုက္မဲဆံုး ေရာက္ရွိေနမယ္
စြန္းထင္းခဲ့ အျပစ္ရဲ႕အနစ္ေတြဟာလည္း ဘ၀တစ္ခုလံုး ေခ်ာက္လွန္႔ကာေနလို႔
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အားနည္းလုိ႔ ခ်ိနဲ႔ေနၿပီ

CHORUS 1
တစ္ခါတစ္ေလမွာ လိႈင္းလံုး(လႈိင္းလံုး) ေတြႀကီးလုိ႔
အဆုိးဆံုး နစ္ျမဳပ္ဆဲမွာ ေလွငယ္ေလး
ကယ္သူကို လက္ယပ္ (လက္ယပ္) ေခၚေတာ့မွ
ကမ္းလက္ေပးသနားကာ ဆယ္ယူစဥ္ေတြ႕ရသည္
ရင္မွာ မြန္းၾကပ္လို႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဒီအခိုးအေငြ႕ေတြကို
ျဖဴစင္ေအာင္ေလရွင္းမယ္

VERSE 2
ေက်းဇူးတရားအတိုင္းအဆကုိ ေရတြက္ ေတြးၾကည့္မွ သိခဲ့ရခ်ိန္မွာေတာ့
ဒီခရီးလည္း ႏြမ္းလ်လို႔ ေမာဟိုက္ေနမယ္
ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား ရိပ္ခိုႏုိင္ေရး ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့စဥ္မွာေတာ့
ဒီႏွလံုးသားလည္း က်ဳိးပဲ့လို႔ ကြဲအက္ကုန္ၿပီ

CHORUS 2
ယံုၾကည္စြာစြဲလန္း (စြဲလန္း) ေနမိတဲ့
လမ္းမွားလိုက္ခဲ့မိစဥ္ အျမင္ရယ္မွား
ဒီေ၀ဒနာခ်ဳပ္ၿငိမ္း (ခ်ဳပ္ၿငိမ္း) ေစဖုိ႔အတြက္
ဒူးေထာက္ျပပ္၀ပ္ကာ ၀န္ခံစဥ္ ေတြ႕ရသည္
ရင္မွာ မြန္းၾကပ္လို႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ဒီႏွလံုးသားဒဏ္ရာ
ကြယ္ကာေလ ေပ်ာက္ဖို႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.