အခ်ိန္တုိင္း

>>>Download

VERSE 1
ခ်ီးမြမ္းခဲ့ဖူးတယ္ သာယာလွေလာကလမ္းထဲ အဆင္ေျပမႈေတြအျပည့္နဲ႔ရယ္
အခ်ိန္တုိင္း အလွအပေတြ လြန္သြား ေ၀ဒနာမ်ား ထိေတြ႕ရခိုက္
ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ ကြယ္ေပ်ာက္ၿပီ

VERSE 2
ငါ့၀ိညာဥ္ အထီးက်န္ ဒဏ္ရာမ်ား မြန္းၾကပ္လြန္းလဲ သခင္သာနားမွာ ႏွစ္သိမ့္ေန
အခ်ိန္တိုင္း ဒုကၡအပူမဲ့ေသာ အခ်ိန္အခါမွ ခ်ီးမြမ္းတတ္တဲ့
ယံုၾကည္ျခင္းေတြ ျပင္ဆင္ၿပီ

CHORUS
ခါးသည္းခဲ့ ေက်ာ္လြန္ေန႔ရက္မ်ားစြာ သခင္အစဥ္ ပို႔ေဆာင္ကာ
အႏႈိင္းမဲ့တဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ေမတၱာ ရင္မွာ သိျမင္လာ

VERSE 3
ခ်ီးမြမ္းပါ အၿမဲသာ သခင္သည္အနား ရွိလွ်က္လမ္းျပ အေမွာင္ည
အလင္းေရာင္ မခြဲျခားပါ အခ်ိန္တိုင္း ေဖးမကာေနခဲ့ ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕
ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ား လူေတြတုိင္းအေပၚ လံုေလာက္ေန

သခင့္ေက်းဇူးမ်ား အခ်ိန္တုိင္းမွာ ေရတြက္မကုန္ႏုိင္ပါ
ခ်ီးမြမ္းၾက ဟာေလလုယာ ဂုဏ္ေတာ္ေတးသီကာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.