အမွတ္တရေပးစာ

>>>Download

VERSE 1
ေဟ့စာတန္ အတိတ္ကေျပာခဲ့တဲ့ မင္းရဲ႕စကားတုိ႔ကုိ ငါမယံုေတာ့ဘူး
ငါမိဘမ်ားမ်က္ရည္ က်ရေအာင္ မင္းငါ့ကုိ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းတာ ငါမေက်နပ္ဘူး
စြဲေဆာင္ျခင္းအျပည့္နဲ႔ စာတန္နတ္ဆုိး အၿပံဳးေလးရယ္

VERSE 2
ညအိပ္ရင္ မ်က္ႏွာက်က္မွာ မင္းမ်က္ႏွာေလးပဲ မင္းအရိပ္ေရာင္ေလးပဲ ျမင္ျမင္ေနတယ္
မင္းသံေလးမ်ား မင္းဆံပင္ေလးမ်ား မင္းရဲ႕ႏႈတ္ခမ္းေလး ျမင္ျမင္ေနတယ္
စြဲေဆာင္ျခင္းအျပည့္နဲ႔ စာတန္နတ္ဆိုးအၿပံဳးေလးရယ္

CHORUS
မထင္မွတ္တဲ့ေန႔တစ္ေန႔မွာ ကုိယ္ေတာ္ရွင္က ငါ့ကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့
သခင္ေယ႐ႈအေသြးနဲ႔ ျဖဴစင္ေစေအာင္ ေဆးေၾကာခဲ့ၿပီးၿပီ

VERSE 3
အသက္တာအသစ္ေရာက္မွ အသက္တာအေဟာင္းကေန မင္းကလွမ္းလွမ္းလာ ျမဴဆြယ္ခ်င္ေနၿပီ
ဘုရားရွင္ေပးထားတဲ့ ငါ့ရဲ႕ အေသြးအသားနဲ႔ ငါ့ရဲ႕ အသဲႏွလံုးကုိ ျပန္လုိခ်င္ေနၿပီ
ငါ့ေနာက္ကုိ ဆုတ္လုိက္ပါ စာတန္နတ္ဆုိးသမီးပ်ဳိေလး စာတန္နတ္ဆုိးသမီးပ်ဳိေလး

VERSE 4
ညအိပ္ရင္ မ်က္ႏွာက်က္မွာ မင္းမ်က္ႏွာေလးပဲ မင္းအရိပ္ေရာင္ေလးပဲ ျမင္ျမင္ေနတယ္
မင္းသင္ေပးခဲ့တဲ့ စီးကရက္ေလး႐ႈိက္ကာ မူးယစ္ေသာအရက္ေတြ ေခါင္းထဲမွာ ရီေ၀
ဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္နဲ႔ စာတန္နတ္ဆုိးအၿပံဳးေလးရယ္ စာတန္နတ္ဆုိးအၿပံဳးေတြပဲ

စာတန္နတ္ဆုိးသမီးပ်ဳိေလးအေၾကာင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.