ဧ၀ံေဂလိဆရာအသစ္စက္စက္

>>>Download

VERSE 1
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မေျပာင္းလဲခင္ ဟုိတစ္ခ်ိန္တုန္းကဆုိ
တကယ္ဘိန္းစား မူးယစ္တဲ့ ဂီတသမား
ဒီလုိနဲ႔တစ္ေန႔မွာ ေယ႐ႈဘုရားက ကၽြန္ေတာ္အျပစ္သားကုိ ဆံုးမၿပီးမွ
ကုိယ္ေတာ္ခ်စ္ေသာ သားအျဖစ္ လက္ခံလာ

VERSE 2
သခင္ဘုရားရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ အံ့ၾသ၀မ္းသာ
ေ၀ငွမယ္ ေဟာေျပာမယ္ ျပင္ဆင္ၿပီး
သခင္ဘုရားအေၾကာင္းကုိ မၾကားဖူးတဲ့ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔ေရွ႕မွာ
ေက်းလက္ေတာရြာ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မက်န္

VERSE 3
မယံုခဲ့တဲ့ လူဆုိးေလးေတါ ယံုၾကည္သြားခဲ့ၿပီ
အံ့ၾသစရာ တစ္ပါးအမ်ဳိးသားမ်ား ယံုၾကည္လာ
ဒီစပါးခင္းေတြ ရိတ္သိမ္းၿပီးမွ အိမ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ စိတ္ထိခုိက္စရာ
ရင္မွာ ခံစားခ်က္တစ္ခု တုိး၀င္လာ

VERSE 4
အေမကေတာ့ ေရွး႐ုိးရာ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္
အေမကေတာ့ ထက္ျမက္တဲ့ Liberal တစ္ဦး
ကၽြန္ေတာ္ကလမ္းေပၚ ေအာ္ရင္းဟစ္င္း Evangelist စစ္စစ္တစ္ေယာက္ပါ
ကၽြန္ေတာ္ျပန္လာေတာ့ ဘယ္သူမွ လက္မခံပါ

CHORUS
ဘုရားသားသမီးေတြပဲ ဘာေၾကာင့္ခြဲတာလဲ ဂုိဏ္းဂဏအစြဲေတြရယ္
လူမ်ဳိးေရးအစြဲေတြရယ္ ဒါဟာ ကယ္တင္ျခင္းတရားကုိ
တားျမစ္ထားတယ္ ဒါဟာ ကယ္တင္ျခင္းတံခါးကုိ ပိတ္ဆုိ႔တတ္တယ္
ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြအတြက္ ဆုေတာင္းေပးဖုိ႔လုိတယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.