အသက္အတြက္အသက္

>>>Download

VERSE 1
က်ိန္ျခင္းတရားမွ ႐ုန္းထြက္မရေအာင္ အတိတ္က ျဖစ္ရပ္မ်ား
နက္နဲလြန္းတဲ့ သူ႕ရဲ႕ေက်းဇူး ခ်ီးမြမ္းမဆံုးႏုိင္ပါ
ေသျခင္းတရားမွ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ရန္ အထက္မွ သုိးသငယ္ေလး
ကုိယ္စားအသက္ေပးစေတးကာ အျပစ္သားခ်စ္သူပါ

VERSE 2
ထာ၀ရအသက္အတြက္ေပးဆပ္သင့္တာ အသက္ပဲရွိေလေတာ့
အျပစ္မ်ားလြတ္လ်က္ မုိးပြင့္ေလးလုိ အေသြးနဲ႔ျဖဴစင္ေစ
တကယ္ပဲ အႏႈိင္းမရ သူ႕ရဲ႕ေမတၱာ အႏႈိင္းမဲ့တဲ့ေမတၱာနဲ႔
တကယ္ပဲ အစားထုိးမရပါ ငါ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီေလ

CHORUS
ဟုိး အေ၀းဆံုးကုိ ထြက္ေျပးတုန္း
တန္ဖုိးမရွိတဲ့ ကုိယ့္ရဲ႕ဘ၀ကုိ ေျပာင္းလဲသြားေစသူ
ဘာမွမဟုတ္မွန္း လူ႕ရဲ႕အစြမ္းေတြ ႏွလံုးသားထဲသိလာေတာ့
မတန္ေသာေက်းဇူးမ်ားအတြက္ ခ်ီးမြမ္းတတ္လာတယ္

ENDING
ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ တန္ခုိးေတာ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.