ငါ့အတြက္နဲ႔

>>>Download

VERSE 1
ဘယ္သူမွ မရွိဘူး အားငယ္တဲ့အခ်ိန္ အနားမွာ
ဘယ္သူမွ မသိဘူး အခ်စ္ဆံုးရဲ႕ ေက်ာခိုင္းခ်ိန္
ေလျပည္ေတြလည္း ၾကမ္းတမ္းတိုက္ခိုက္ ႏူးညံ့မႈေတြ
အေ၀းႀကီးေ၀းခဲ့ ဘယ္မွာလဲ သူ႔ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းမ်ား

CHORUS
ငါ့အတြက္နဲ႔ သူဟာ ငိုေၾကြးခဲ့
ငါ့အတြက္နဲ႔ သူဟာ အစြန္႔ပစ္ခံခဲ့ ငါ့အတြက္ပဲ

VERSE 2
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ရွိလ်က္နဲ႔ အျခားသိုးထိန္းသို႔ မသြားလုိပါ
ခါးသီးျခင္းေတြပဲ ဘ၀မွာ ျပည့္ႏွက္လုိ႔ေနလည္း
ေခၚသံေတြလား ၾကားေယာင္မိတယ္ အခ်စ္ဆံုးသူရဲ႕ စြန္႔ပစ္စကားသံ
ရင္မွာ မ်က္ရည္စိုရင္းနဲ႔ ခ်စ္ျခင္းမ်ား

BRIDGE
ငါ့အတြက္နဲ႔ သူဟာ ငိုေၾကြးခဲ့
အျပစ္မရွိဘဲ အမုန္းခံခဲ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.