ျပန္ခဲ့ၿပီ

>>>Download

VERSE 1
အေမွာင္မွာ ေလွ်ာက္လည္ ကုိယ္အလိုကုိ ေရွ႕ထား
ေလာကႀကီးအရသာ အဘယ္သုိ႔ရွိ
အႏၱရာယ္ေတြၾကားမွာ ေပ်ာ္ရႊင္က်င္လည္ရင္း
အဆံုးမဲ့လမ္းထဲ ဇြတ္တုိး၀င္
အုိ ငါ့၀ိညာဥ္အား သင္သည္ စားေသာက္ေပ်ာ္ေမြ႕ေလာ့
အဆံုးမရွိ ႏွလံုးသားမွာ မိုက္မဲျခင္း

VERSE 2
နာက်င္ခဲ့ၿပီ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား
အ႐ႈံးနဲ႔ ႏွလံုးသား နင္းေၾကြကြဲျခင္း
မေသခ်ာမႈေတြ ခို၀င္ေနေသာ္လည္း
သခင့္ရဲ႕အနီးဆံုးမွာ ေနာင္တမ်ား
အို ငါ့အိပ္မက္ ေလမွာ အခ်ည္းႏွီးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့
ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား တကယ္ မရွိေတာ့ပါလား

CHORUS
စိတ္၀ိညာဥ္မ်ား ဒဏ္ရာအထပ္ထပ္ရခဲ့ၿပီ
အုိ အားေပးမယ့္သူေ၀း ျပန္လိုခ်င္တယ္ ျဖဴစင္ျခင္းမ်ား
သခင့္ရဲ႕ သိုးသငယ္ေလး ျပန္ခဲ့ၿပီ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.