အထီးက်န္ဆုေတာင္းသံ

>>>Download [မ်ဳိးေက်ာ့ၿမိဳင္]

>>>Download [ေစာဘြဲ႕မွဴး]

VERSE 1
ကၽြႏု္ပ္အခ်စ္ဆံုးအစ္ကုိႀကီးသည္လည္း သူ႕ႏႈတ္ဆက္စကားေတြနဲ႔
ေလာကရဲ႕ဥစၥာ လမ္းေတြထက္ ေဒမနဲ႔ လွမ္းထြက္ခဲ့
ကၽြႏ္ုပ္အခ်စ္ဆံုးညီေလးသည္လည္း မူးယစ္တဲ့ေဆးေတြနဲ႔
ဘုရားနဲ႔သစၥာေဖာက္ဖ်က္လုိ႔ မုိက္တြင္းထဲလိမ့္က်ခဲ့

VERSE 2
ကၽြႏု္ပ္အႏွစ္သက္ဆံုး Jimmy Swaggart တရားေဟာဓမၼဆရာႀကီးသည္လည္း
ျပည့္တန္ဆာမနဲ႔ မွားယြင္းခဲ့ သူ Backslide လဲက်ခဲ့
ကၽြႏု္ပ္၏ လက်္ာဘက္မွာတစ္ေထာင္ ကၽြႏု္ပ္၏ လက္၀ဲဘက္မွာ လူတစ္ေသာင္း
အတံုးအ႐ံုးလဲက်ေနၾကဆဲ ကၽြႏ္ုပ္ဘယ္လုိေနရမလဲ

CHORUS
(ခုိလႈံစရာမရွိပါ ခုိလႈံစရာ မရွိဘူး
 ေရွ႕ဆက္ဘယ္လုိရင္ဆုိင္ရမလဲ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံ ငုိယုိေအာ္ဟစ္ဆဲ)

ေသသည့္တုိင္ေအာင္ သစၥာေစာင့္ေလာ့
သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အသက္သရဖူကုိ ငါေပးမည္
သင္၏အနားမွာ လူတစ္ေထာင္ သင္၏ လက္ယာဘက္မွာ လူတစ္ေသာင္း လဲေသာ္လည္း
သင့္ကုိ မထိမခုိက္ရ ငါသည္လည္း ကပ္ကမၻာကုန္သည့္တုိင္ေအာင္
သင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.