မိခင္ေလာင္းေနာင္တ

>>>Download

VERSE 1
လူ႕ရဲ႕အသက္တစ္ေခ်ာင္း မသတ္ေကာင္းမွန္းေတာ့ သိနားလည္လြန္းၾကတယ္
သိပ္ခ်စ္စဖြယ္ ရင္ေသြးေလးေတြဆုိ ပုိမုိ ျမတ္ႏုိးမွာပဲ
ဒီလုိကေလးေလးတစ္ေယာက္ ကမၻာေျမထက္မေရာက္မီ သေႏၶသားကုိ ဖ်က္ခ်ကာ
ရက္စက္လွေသာ လူသတ္မႈေတြကုိ မိခင္ေလာင္းေတြ ျပဳဖူးေလၿပီ

CHORUS 1
လူအသက္မသတ္ရ ပညတ္ခ်ဳိးေဖာက္ကာ ေရွ႕ေတာ္မွာ လူသတ္မိၿပီ
ကုိယ္ႏွင့္လံုး၀ စပ္ဆုိင္ေသာပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား ျပစ္မွားမိၿပီ
ဒူးေထာက္၀န္ခ် မုိက္မွားမိေလသမွ် သခင့္ထံ ေတာင္းပန္ခ်ိန္က်ေလၿပီ

VERSE 2
သိပ္တုိးတက္ၿပီး အဆင့္တန္းျမင့္တဲ့ ေရေျမျခား အေမရိကမွာ
ကေလးေလးေတြဟာ တစ္ေန႔ ေလးေထာင္ေက်ာ္ မွန္မွန္ေသဆံုးေလၿပီ
ဒီဆုိးညစ္တဲ့ အိပ္မက္ဆုိးႀကီးဟာ ကမၻာႀကီးကုိ ေျခာက္လွန္႔ေန
အုိ ျပဳမိေလသမွ် ေနာင္တရပါေစ မိခင္ေလာင္းေတြကုိ ေျပာခ်င္ေန

CHORUS 2
ခ်စ္ျခင္းေခါင္းပါး ေမတၱာေခါင္းပါးတဲ့ မိခင္ေတြ ျပင္ဖုိ႔သင့္ၿပီ
အဖဘုရားရဲ႕ အမ်က္ေဒါသ မသြန္းေလာင္းမီ ေရွ႕ဆက္မလြန္က်ဴးသင့္ၿပီ
ဒူးေထာက္၀န္ခ် မုိက္မွားမိေလသမွ် သခင့္ထံ ေတာင္းပန္ခ်ိန္က်ေလၿပီ

VERSE 3
သင္အခုေသာက္တဲ့ သေႏၶတားေဆးဟာ ဘယ္ေလာက္ျပင္းထန္လဲသိလား
ေမြးဖြားလာမယ့္ ရင္ေသြးေလးကုိေတာင္ အဂၤါခ်ဳိ႕ယြင္းေစၿပီ
သင္အခုဖ်က္မယ့္ သေႏၶသားေလာင္းဟာ ဘယ္ေလာက္အဖုိးတန္သလဲသိလား
ႀကီးျပင္းလာရင္ တန္ဖုိးမျဖတ္ႏုိင္တဲ့ ဘုရားသခင္ သားငယ္ပင္ ျဖစ္ေနမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.