မာယာကင္းေသာ

>>>Download

VERSE 1
စြန္းထင္းျခင္းေတြ မရွိဘူး ျဖဴစင္တဲ့ေမတၱာ
အသက္စြန္႔ခဲ့တယ္ သားေတာ္ ကားတုိင္ေပၚ
အေသြးးစက္ေခၽြးမ်ားက သူ႕ရဲ႕အခ်စ္စစ္ သက္ေသေတြေပါ့

VERSE 2
ေလာကႀကီးမွာ မရွိဘူး ျဖဴစင္တဲ့ေမတၱာ
အိပ္မက္ဆိုးရဲ႕ အရိပ္မွာ ဘ၀အေသေတြ
အတၱေလာဘေမာဟမ်ား လြန္က်ဴးၾက လူဘံုအလယ္မွာ

CHORUS
အူး…ဟူး…ဟူး… မာယာမရွိဘူး
အူး…ဟူး…ဟူး…မေျပာင္းလဲဘူး
သူ႕ရဲ႕က႐ုဏာမ်ား လူေတြအေပၚ
မခြဲျခားပါ သူ႔ေလာက္ခ်စ္တတ္တဲ့သူ
မရွိႏုိင္ဘူး အႏႈိင္းမဲ့တဲ့ ေမတၱာရွင္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.