သိရင္လွမ္းလုိက္

>>>Download

VERSE 1
ေလာကႀကီးထဲမွာ ျဖစ္ပ်က္တဲ့အရာ ႏႈတ္ကပတ္တရားနဲ႔ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္လုိက္ရင္
အခ်ိန္ေတြဟာ ေနာက္ဆံုးေရာက္ေနၿပီဆုိတာ သိထားစမ္းပါ
ဘုရားေပးထားတဲ့ အခ်ိန္ေန႔ရက္ေလးေတြ အသံုးခ်တတ္တဲ့ လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔
စဥ္းစား ေရြးႏႈတ္တတ္ဖုိ႔လုိၿပီ ျပန္လည္ၿပီး သံုးသပ္ပါဦး

VERSE 2
ေလာကႀကီးထဲ ဒီေန႔ရက္ထိတုိင္ ဘုရားေက်းဇူးေၾကာင့္ ေနခြင့္ရခဲ့တယ္ဆုိတာကုိ
မေမ့ပစ္လုိက္နဲ႔ဦး အႀကံအစည္ေတြရွိလုိ႔ ျဖစ္တယ္
ဘုရားေပးထားတဲ့ ဒီအခြင့္အေရးေလးဟာ ကုိယ့္ရဲ႕အတၱ ကုိယ္အက်ဳိးအတြက္ မဟုတ္ပါ
ဘုရားသခင္ အသံုးျပဳဖုိ႔အတြက္ပါပဲဆုိတာ သတိျပဳလုိက္ပါဦး

CHORUS
ဘုရားသခင္ သေဘာထားေတြကုိ သိေအာင္ ႀကိဳးစားလုိ႔ ရွာေဖြပါေလ
သမၼာက်မ္းထဲမွာ ရွာၾကည့္ သိႏိုင္တယ္
(ဘုရားျမတ္အလုိ သိေအာင္ရွာဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါ သိရင္ ကုိယ့္ဘ၀ကုိ
 ဘုရားအလုိေတာ္အတုိင္း လုိက္ေလွ်ာက္ပါ ျပင္ဆင္ပါ)
ဘုရားျမတ္ရဲ႕ဆႏၵ သေဘာထားေလးေတြ လုပ္ေစခ်င္တဲ့အရာေလးမ်ားသိရင္
မိတ္ေဆြ ေငးေမာလုိ႔ ေတြးမေနနဲ႔ အျမန္ဆံုး လွမ္းလုိက္ပါေတာ့/လွမ္းခဲ့ပါေတာ့

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.