ကမၻာေျမၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ

>>>Download

VERSE 1
တက္ၾကြေနတဲ့ ဒို႔လူငယ္ေတြရယ္ စု႐ံုးမယ္ လန္းစြင့္ေနတဲ့ ပန္းအလွေတြမွာကြယ္
ေပ်ာ္စရာေတးသီခ်င္းေလးေတြနဲ႔ သီက်ဴးမယ္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားအား ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္ကုိကြယ္
စိတ္ထားျဖဴစင္ ဒို႔မ်ား ရင္မွာ ေပြ႕ကာထားမယ္ ဆိုးညစ္စိတ္ထား ဒို႔ရင္မွ ဖယ္ရွား
ခ်ဳိသာတဲ့ စကားလံုးေလးေတြအဖို႔ အမူအက်င့္ရယ္ လူငယ္တို႔ က်င့္ေစာင့္ပါမယ္ကြယ္
ဒီကမၻာတလႊား သြားသက္ေသခံမယ္

CHORUS
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ခရစ္စတူးဘုရားရွင္အလိုရွိတဲ့ လူငယ္ေတြ စြမ္းအားမ်ားကိုေလ
ကမၻာေျမမွာ အလွပန္းမ်ားကို ဆင္ၾကမယ္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ေကာင္းႀကီးေတာ္ေပးေန
ဒီကမၻာႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေစ

VERSE 2
ဘုရားရွင္ရဲ႕ခရစ္ယာန္လူငယ္ေတြ စု႐ံုးမယ္ သင္းပ်ံ႕ေနတဲ့ ပန္းအလွေတြမွာကြယ္
ၾကင္နာစြာ ႏိွမ့္ခ်ျခင္းနဲ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္မယ္ ဒီကမၻာတလႊား ငတ္မြတ္ေနသူေတြ
စည္းလံုးေနတဲ့ ခရစ္ယာန္လူငယ္ေတြ လာၾကေဟ့ စစ္မက္ထူတဲ့ ေလာက ကမၻာေျမ
ခရစ္ေတာ္ခ်စ္ျခင္းတရားေတြကို ျဖန္႔ေ၀ ဒီကမၻာေျမႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေစ
ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ သားသမီးရတနာေတြ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.