ဘုရားသခင္သင့္ကုိေကာင္းႀကီးေပးပါေစ (God bless you)

>>>Download

VERSE 1
ဖန္ဆင္းစ အခ်ိန္တုန္းက စုိေျပလန္းဆန္းလြန္းလွတဲ့
ကမၻာႀကီးဟာ နာက်ည္းစြာ ညည္းတြား ႐ိႈက္ငိုလ်က္ေန
လြန္က်ဴးတဲ့ လူသားေၾကာင့္ အရာရာျပဳန္းတီးလို႔ေနၿပီ
ဒုိ႔ရဲ႕ကမၻာ ဒဏ္ရာမ်ားလြန္းေနၿပီ

VERSE 2
ဖန္ဆင္းစ အခ်ိန္တုန္းက ၿငိမ္သက္ျခင္း ျပည့္၀တဲ့ကမၻာ
အခ်စ္မီးလ်ံ စစ္မီးလ်ံ ဟုန္းဟုန္းေတာက္ ေလာင္ၿမိဳက္ေန
ခ်စ္ျခင္းအစား ဒီအမုန္းတရား ႏိုင္လိုမင္းထက္ျပဳေလေတာ့
ဒိုိ႔ရဲ႕ကမၻာ ၿငိမ္သက္ျခင္း ကင္းေနၿပီ

CHORUS 1
ဟုိေနရာက ငို႐ိႈက္သံ ဒီနားေလးက ညည္းတြားသံ
နား၀မွာ ၾကားရတာ ရင္ေလးစရာ
လူေတြရဲ႕ ရန္ၿငိဳးေတြ ေျပၿငိမ္းေအးခ်မ္းရေစသား
ဘုရားျမတ္ရွင္ ထာ၀ရစဥ္ အလင္းေပးမူပါ

CHORUS 2
ဒီသီခ်င္းဆိုရင္းနဲ႔ လူသားတိုင္းအတြက္ ေတာင္းဆုေခၽြ
ေဘးကင္းရာ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ ရွာေပးပါ
ဒီသီခ်င္းဆိုရင္းနဲ႔ လူသားတိုင္းအတြက္ ေတာင္းဆုေခၽြ
ဘုရားျမတ္ရွင္ ထာ၀စဥ္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.