သခၤ်ဳိင္းဓါးျပ

>>>Download

VERSE 1
ေသမင္းရဲ႕အရိပ္လႊမ္းမုိးရာ ခ်ဳိင့္၀ွမ္းသုိ႔ ငါသည္ေလွ်ာက္သြားရေသာ္လည္း
စုိးရြံ႕ျခင္းမရွိ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိ
ေသျခင္းတရားကုိ ေသမင္းလက္က လုခဲ့ၿပီပဲ အုိ

VERSE 2
စံုစမ္းျခင္းမ်ား ငါ့ဘ၀မွာ ေရာက္ရွိေသာ္လည္း ငါသည္မမႈေတာ့ၿပီပဲ
၀မ္းနည္းျခင္းမရွိ ငုိေၾကြးျခင္းမရွိ
ေသျခင္းတရားကို အေသြးနဲ႔ ေရြးခဲ့ၿပီပဲ အုိ

CHORUS
(၀မ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိၾကေလာ့
သခၤ်ဳိင္းတြင္းက ဒုိ႔ရဲ႕သခင္ ထေျမာက္ၿပီ)

VERSE 3
သမုဒၵရာေရသည္ လႈိင္းသုိ႔ထန္၍ ေမႊေႏွာက္ပါေစ ငါသည္မမႈေတာ့ၿပီပဲ
လႈိင္းတံပုိးထန္ ေတာင္မ်ားလႈပ္ပါေစ
သန္႔ရွင္းျခင္းနဲ႔ ရႊင္လန္းဖုိ႔ ျမစ္တစ္ျမစ္ရွိေသး၏ အုိ

BRIDGE
စီးေသာျမစ္ရဲ႕ တစ္ျခားတစ္ဘက္မွာ သန္႔ရွင္းရာၿမိဳ႕ရွိ
ျမစ္ေရသည္ စီး၍ ရႊင္လန္းေစမည္
တုန္လႈပ္ျခင္းမရွိရာ မုိးေသာက္လင္းစ၌ သခင္ကူမမူမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.