ေရေပၚေရးတဲ့ပန္းခ်ီ

>>>Download

VERSE 1
အခ်စ္ ကိုယ္ေတာ္အားေခၚမိ
အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျခင္းလား ရင္ထဲက စုိးရိမ္မိ
ဂတိ အသံျပန္ထပ္ခါေပး
ဒီလုိဂတိစကားမ်ား ေနာက္ဆံုးရက္ ျဖစ္ပါ့မလား

CHORUS 1
မ၀ံ့မရဲနဲ႔ ေျခလွမ္းမ်ား ေလးလံဆဲ
ဘယ္မွာစိတ္ခ်မႈရွိလဲ ေတြေ၀ဆဲပဲ
ေရွ႕ဆက္ပါ တစ္လွမ္းခ်င္းလွမ္းေနခဲ့
ကုိယ္ေတာ္ကေတာ့ သိႏွင့္တယ္
ေရေပၚ ေရးဆြဲ ထားခဲ့ဖူးတဲ့ ထုိပန္းခ်ီရယ္

VERSE 2
သခင့္ ကုိယ္ေတာ္အားေခၚမိ
ျဖဴစင္တဲ့ ႏွလံုးသား ကုိယ္ေတာ့္အားေပးခ်င္လည္း
အရွင့္ အလုိေတာ္လုိက္ခ်င္လည္း
ေျဖမလြယ္တဲ့ႀကိဳးနဲ႔ ဇာတိက ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထား

CHORUS 2
သိရက္နဲ႔ ဒီအမွားေတြ ထပ္ေနခဲ့
ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကားတုိင္ထက္တြန္းပုိ႔ခဲ့ အမွားသံသရာလည္
ေဖးမပါ ျပစ္သားကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အတြက္မ်ား
ဒီရင္ကုိ ႐ုိက္ခတ္လႈပ္ခြင့္ေပးပါ
ျဖဴစင္ျခင္းနဲ႔ သစၥာေပးတယ္
အုိ ေျပာင္းလဲတဲ့ေမတၱာ ဂတိေတြေပးတယ္ အုိ အရွင္ရယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.