ျပန္လာခဲ့ပါသူငယ္ခ်င္း

>>>Download

VERSE 1
ေ၀းရက္ၾကာခဲ့ ရင္မွာ လြမ္းဆြတ္မိေနခဲ့
အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိရ တမ္းတလြမ္းခဲ့မိတယ္ ေမြးရပ္ေျမႀကီးရယ္
ငယ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ျပန္ဆံုေတြ႕ဖုိ႔ အခ်ိန္ေတြရယ္
သူငယ္ခ်င္းရယ္ သတိရေနတယ္

VERSE 2
သခင့္ရဲ႕ထံ ကုိယ့္ဘ၀ ခုိလႈံဆက္ကပ္အပ္ႏွံခဲ့
ေတြေ၀ရင္းနဲ႔ တုိးနစ္ခဲ့သူ ဒုိ႔ရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ
သခင္ဘုရားရဲ႕အရိပ္ ထာ၀စဥ္ ေအးျမတယ္ဆုိတဲ့
ဒီအေၾကာင္းကုိ ေျပာျပခ်င္တယ္

CHORUS
အေမွာင္လမ္းထဲ တုိးရင္း နစ္ခဲ့သူ သူငယ္ခ်င္း
ေနာင္တနဲ႔ မင္းတစ္ေန႔ ျပန္လာမယ္
ေစာင့္စားရင္း သခင့္ရဲ႕အရိပ္ေအာက္မွာ သူငယ္ခ်င္း
မ်က္ရည္သုတ္ရင္း ဒုိ႔ေတြ႕ဆံုမယ္
ေၾကကြဲရင္း အမွားေဟာင္းစြန္႔ခဲ့ပါ သူငယ္ခ်င္း
ယံုစားရင္း ေစာင့္လုိ႔ ေမွ်ာ္ေနမယ္
ဆံုေတြ႕မယ့္ ဒုိ႔ရဲ႕ ေမြးရပ္ေျမဆီမွာ
၀မ္းသာစြာ ဒုိ႔ ေတြ႕ဆံုမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.