လွမ္းလုိ႔အမီ ကမ္းအေ၀း

>>>Download

VERSE
၀င္လာပါ ေနာက္မက်ခင္ ျဖတ္ေလွ်က္လုိက္ပါ
ေနာင္တလမ္းမွာ ေခၚသံၾကားလား
ပစ္မွတ္မ်ားလြဲခဲ့ ဘ၀ရဲ႕အဓိပၸါယ္
ပ်က္စီးျခင္းမွာ ၀င္လာပါ ေၾကကြဲျခင္း
ကုိယ့္အားနဲ႔ ႀကိတ္မွိတ္ရင္ဆုိင္
ပင္လယ္ကုိဗဟုိျပဳရင္း အႏုိင္ယူလုိျခင္း စိတ္နဲ႔

CHORUS
ကမ္းအေ၀း (ဘယ္သူကူမလဲ)
ကမ္းအေ၀း (ကယ္တင္သူလည္းမရွိ)
ပင္လယ္ေရေသာက္ရင္းနဲ႔ ေရငတ္ရင္း
(လုိေနသက္စမ္းေရ) ကမ္းအေ၀း
(ဘယ္သူလာေပးမလဲ) ကမ္းေ၀း
ျမင္ေနေပမယ့္ လွမ္းလုိ႔မမီ ကမ္းအေ၀း

VERSE 2
အ႐ႈံးမေပးတဲ့စိတ္ဓါတ္နဲ႔ အားတင္းခဲ့ေလ
ေၾကကြဲမ်က္ရည္ ဘယ္သူေပးေန
ေက်ာခုိင္းလုိ႔သြားခဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေန႔ေတြ
ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီ အေျဖရယ္ မရွိၿပီ
ဆံုးဆံုးနစ္ျမဳပ္လုိ႔ခ်ိန္မွာ ေ၀ဟင္ကုိ ေမွ်ာ္ကာၾကည့္ရင္း
နာက်င္ေၾကကြဲျခင္းနဲ႔

BRIDGE
ကရာနီရဲ႕သက္ေသ ေအးစက္လုိ႔ေန
ေလွစီးရင္း ေရငတ္လုိ႔ေနရင္း အုိ အုိ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.