ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ဆီ

>>>Download

CHORUS
အသင္းေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လင္းေစဖုိ႔
ရဲရင့္ျခင္းအတြက္ သြန္သင္လာခဲ့ သမၼာတရားအစြမ္းနဲ႔
ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ရန္ ၀ိညာဥ္အလင္းကုိေပး
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူ ရင္ဆုိင္ျဖတ္သန္းလာခဲ့

VERSE 1
ေလာကမုိက္ေမွာင္ထဲ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အလင္းကုိ
ထပ္ဆင့္မွ်ေ၀ လက္ကမ္းရန္ ျပင္ဆင္လုိက္ပါ အသက္တာကုိ
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူတူ စိတ္ခ်င္းသေဘာတူ
အလုိေတာ္ကုိသိျမင္ ႏွိမ့္ခ်ရင္း ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ ျမင္ေတြ႕လုိ

VERSE 2
လြတ္ေျမာက္မႈေတြအတြက္ ေပးဆပ္ႏုိင္စြမ္းသူ
ခ်စ္ျခင္းသေဘာကုိ ျဖည့္စြမ္းသူ အေမွာင္ခြင္းကာ အလင္းေဆာင္သူ
ခရစ္ေတာ္ႏွင့္အတူတူ စိတ္ခ်င္းသေဘာတူ
အလုိေတာ္ကုိသိျမင္ ႏွိမ့္ခ်ရင္း ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ ျမင္ေတြ႕လုိ အုိး

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.