ကိုယ့္အသက္စြန္႔မွ

>>>Download

VERSE 1
ေလညႇင္းေတြ သယ္ေဆာင္ရာလြင့္ေန
မတည္ၿငိမ္လူသား ႏွင္းစက္ပြင့္ေလးေတြ
ဘယ္ကလာခဲ့လဲ ဘယ္ကုိ ျပန္ရမယ္
မျမင္ႏုိင္ျပန္အဆံုး ေမာဟထပ္ဖံုးကြယ္

CHORUS
အထင္နဲ႔ လုပ္ရပ္ေတြ လမ္းျပျခင္း ျငင္းပယ္
ႀကံစည္ျခင္းမ်ားဟာ ကုိယ့္ဇာတိစိတ္ထား
လူေတြရဲ႕လမ္း ငရဲနန္းမွာ
ပူပန္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ၀ိညာဥ္ေသလုိ႔ေန

VERSE 2
ကယ္တင္သူမ်က္ရည္ ၀န္ခံသူမ်က္ရည္
ေ၀ဒနာရပ္၀န္း အစြန္းဆံုးမွာရွိေန
ငါပုိင္ဆုိင္ရမယ္ ငါဟာ ငါ့အတြက္ပဲ ငါ့ကုိကယ္ဖုိ႔ ငါ့အားကူဦးတဲ့
ဟုိး ခက္ၿပီ ကုိယ့္အသက္စြန္႔မွ ထုိသူအသက္ေတြ႕ႏုိင္မယ္

CHORUS 2
(စိတ္ခ်ျခင္းရွိၿပီလား ကယ္တင္စည္းစိမ္ ခရစ္ေတာ္ရွင္ပဲေလ
၀န္ခံလုိက္ပါ သခင္ႏွင့္ထပ္တူ ရွင္သန္အခြင့္ကုိ သင္ကုိယ္တုိင္ႀကံဳဖုိ႔)

Na na na na…

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.