ခုခ်ိန္မွာအေကာင္းဆံုး

>>>Download

VERSE 1
အသက္ပံုေပးကာ တကယ္ အခ်စ္ႀကီးမားလြန္းသူ
ကားတုိင္ထက္မွာ အသက္စေတးၿပီးသြားၿပီးခဲ့သူ
သူ႕လုိေမတၱာရွင္တစ္ဦးအတြက္ကုိ ဘာျပန္ၿပီး ေပးဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္လဲ

VERSE 2
ကုိယ့္စိတ္တုိင္း ေစရာသြားၿပီး သူ႕ေမတၱာ
ေမ့ေနၿပီး ထင္ရာစုိင္း လွမ္းသြားခဲ့ၾကတယ္
သူ႕လုိေမတၱာရွင္အတြက္ ေမ့ကာေနၿပီလားေလ

CHORUS
အသက္ရွင္ခ်ိန္ေလး လူ႕ဘ၀ ခဏမွာ အေငြ႕လုိပါပဲေလ ေပ်ာက္တတ္တာ
၀ိညာဥ္ထြက္ခြာ ၾကြင္းက်န္ေသာ ကုိယ္ခႏၶာလည္း ပ်က္သုန္းမွာ ဧကန္မလြဲ
အသက္ရွင္ခ်ိန္မ်ား ခဏေလးထဲမွာ သူ႕ကုိ ဘာမ်ား ေပးဆပ္ဖုိ႔ကုိ
အခုေလမ်ား အမွန္ကန္ဆံုး အသင့္ေတာ္ဆံုးအခ်ိန္ အရြယ္မုိ႔ပါ

VERSE 3
စားစရာ ၀တ္စရာေတြအတြက္ လံုးပန္းလုိ႔ေန
၀ိညာဥ္ေရးကုိ ျပန္ၿပီး သတိရဖုိ႔ေကာင္းတယ္
သူ႕လုိေမတၱာရွင္တစ္ဦးအတြက္ကုိ ဘာျပန္ၿပီး ေပးဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္လဲ

VERSE 4
စိတ္ပင္ပန္းစရာကုိ ေတြးေဆြးလြန္းလည္းေလ
အေမာမေျပ ေျပာေနလုိ႔လည္း အခ်ည္းႏွီးပဲ ျဖစ္မယ္
ေနာက္မက်ေသးခင္မွာ သူ႕အတြက္ကုိ ျပင္ဆင္သင့္ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.