မရွိေတာ့ဘူး

>>>Download

VERSE 1
(ေရာင္စံုသာယာေန႔မ်ားစြာ ကုိယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းေလာကႀကီးမွာ
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေန႔ရက္မ်ားစြာကုိေပး
ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ဘ၀မွာ အႀကီးျမတ္ဆံုးသူပါ)

PRE-CHO
ရွင္သန္ေနေသာအခ်ိန္တုိင္းမွာ သာယာတဲ့ျမစ္နား အၿမဲပုိ႔ေဆာင္
ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူးမ်ား ျပည့္စံုလံုေလာက္

CHORUS
မရွိေတာ့ဘူး အျပစ္ေၾကြးမ်ား
ငါ့ဘ၀ထဲ ခရစ္ေတာ္ရွင္သာ အုပ္စုိးလုိ႔
ေသာကမ်ား အရည္ေပ်ာ္သြားၿပီ ကုိယ္ေတာ္ေမတၱာ
လူသားတုိင္းအေပၚမွာ ျပည့္လွ်ံေန

BRIDGE
ကယ္တင္ကာေပးခဲ့ ဒုိ႔အျပစ္မ်ားစြာ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္ဖုိ႔
တုိင္ေတာ္မွာ စြန္႔ခဲ့ အေသြးေတာ္ေၾကာင့္သာ
ဒဏ္ရာေတြအားလံုး သူယူေဆာင္သြား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.