မတည္ၿမဲတဲ့ေလာက

>>>Download

VERSE 1
ေအးျမလြန္းတဲ့ ညေလညႇင္း
အေရွ႕ဘက္အရပ္ဆီ တိမ္မ်ားေမ်ာလြင့္ေနရင္း
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားနဲ႔ ငါ့ေျခလွမ္း
လြတ္လပ္ျခင္းက ေလထက္ေပါ့လုိ႔ေနခဲ့

PRE-CHO
ေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ လမ္းခရီး
ငါတစ္ေယာက္တည္း အေတြးနယ္လြန္
ရင္မွာ သိျခင္း အၿပံဳးနဲ႔
အျမင္အာ႐ံုထဲ မီးေရာင္စံု

CHORUS
လွည့္ပတ္ေနတယ္ နာရီတစ္လံုးရဲ႕ အခ်ိန္ေတြေပၚမွာ
ကကြက္ဆင္ခဲ့ အ႐ုပ္ေလးတစ္႐ုပ္လုိ ငါဟာ ေရြ႕လ်ား
ဘယ္အရာမွ မတည္ၿမဲတဲ့ ကမၻာထဲမွာ
႐ုန္းကန္ရင္းနဲ႔ ငါ

VERSE 2
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ငါ့စိတ္ထဲ
အတၱေရာဂါ ငါ အကုန္လံုးရွင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းမႈက ငါ့ကုိ ေစာင့္ေနလုိ႔
ေႏြးေထြးစြာ ငါရွင္သန္ရင္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.