ဘာ့ေၾကာင့္

>>>Download

VERSE 1
ဘ၀သစ္တစ္ခုရဲ႕ လမ္းေပၚ ငါေလ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတုန္း
စိတ္ပ်က္ျခင္းေတြ ႀကံဳေတြ႕ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ
အလင္းေပ်ာက္သြားလည္း အနားမွာအၿမဲတမ္းပဲ

VERSE 2
အေတာက္ပဆံုးေန႔ရက္ေတြ တစ္ခ်ိန္မွာေန၀င္မွာပဲ
အဆံုးထိရွိမယ္မတည္ၿမဲျခင္းရဲ႕တရားေတြ
လွမ္းေတြးမိခဲ့ခ်ိန္ ဘုရားကုိ သိရက္နဲ႔

CHORUS
(ဘာ့ေၾကာင့္မ်ား သင္ေၾကာက္ေနလဲ
ေနာက္ထပ္ေတြ႕မယ့္ မနက္ျဖန္အတြက္
သင့္ရဲ႕အနားမွာရွိေနတဲ့ သခင့္ရဲ႕လမ္းကုိေတြ႕ခဲ့ရင္)
သိပ္ေကာင္းမွာပဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.