အၿပံဳးစစ္

>>>Download

VERSE 1
ရင္ခြင္မဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ ဒီကမၻာထဲ လမ္းေပ်ာက္
ေဖးကူမယ့္ လက္မ်ားလည္း ေ၀းေန
ဒီေျခအတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္ အေမွာင္ကမၻာထဲ တစ္လွမ္းေရာက္
ေ၀းကြာေတာ့မယ့္ ဘ၀ရဲ႕ ပန္းတုိင္မ်ား

VERSE 2
လူေတြက သိန္းေလာက္ ၾကင္နာမႈ အေ၀းေရာက္
တြဲေခၚလုိက္ပါ အလင္းထဲေရာက္လုိ႔
ဒီကမၻာႀကီးလားလုိ႔ ဟန္ေဆာင္အၿပံဳးေတြ
ဆြဲခြါေနာက္ခ်န္ အၿပံဳးစစ္ ေမြဖြား

CHORUS
အုိ အုိ အုိ ဒီကမၻာႀကီးထဲ အိပ္မက္သစ္ေတြကုိ ေမြးဖြားခြင့္ေတြေပး
အုိ အုိ အုိ ေမွာင္မုိက္ညတုိ႔ အဆံုးသတ္ဖုိ႔
အနာဂတ္ေန႔ေတြကုိ သီခ်င္းမ်ားနဲ႔ ျခယ္ေရးစုိ႔
ျပင္ဆင္လုိက္ဦး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.