မစုိးရိမ္ႏွင့္အားယူပါ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - ဆရာဦးညြန္႔လွ

VERSE
မစုိးရိမ္ႏွင့္ အားယူပါ ဘုရားေျဖရွင္းေပးမွာ
ဘုရားမတတ္ႏုိင္ေသာအရာ ဘာတစ္ခုမွ မရိွပါ
ေတြ႕ႀကံဳရေသာျပႆနာ အားငယ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနလား
ျမည္းစမ္းဆုေတာင္းၾကည့္ပါ ဘုရားေျဖရွင္းေပးမွာ

CHORUS
ဟာေလလုယာ ၀န္ခံခ်ီးမြမ္း
ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ရၿပီ ခ်ီးမြမ္း
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ ခ်ီးမြမ္း
ေတြးေတာျခင္းမရွိဘဲ ခ်ီးမြမ္း
ဂတိေတာ္ကုိ စိတ္ခ်ကာ စြဲလန္း
သားေတာ္ႏွင့္တကြ ခပ္သိမ္းေသာအရာမေပးဘဲမေနပါ
ခ်ီးမြမ္း သခင္ကုိ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.