ေနာက္မက်ေစနဲ႔

>>>Download

VERSE 1
အထက္ရပ္သုိ႔ ေမွ်ာ္ရင္း ခရီးျပဳလုိ႔ေနခ်ိန္
စြမ္းအားအင္ကုန္ခမ္း အားေလ်ာ့ေနလား
ဒုကၡေတြရဲ႕အၾကား ေျခလွမ္းေႏွးေနၿပီလား
အလင္းမဲ့သူ မ်က္ကန္း ျဖစ္ေနလား

PRE-CHO
အလွမ္းၾကည့္နဲ႔ ေန၀င္ခ်ိန္ အလင္းမဲ့
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က ဘယ္မလဲ
လြင့္ေမ်ာျခင္းနဲ႔ ေန႔တုိင္း မုန္တုိင္းၾကား
ေလွငယ္ရွင္ ေပ်ာက္ဦးမလား

CHORUS
မိတ္ေဆြရယ္ သတိျပဳလုိက္ပါ
အလင္းတရား သင့္ရဲ႕ အလင္းရွင္ပါ
ေလွ်ာက္လုိက္စမ္း ဘ၀ရဲ႕ လမ္းမွာ
အင္အားမ်ားလည္း ေပးဖုိ႔ အားကိုးလုိက္

VERSE 2
အေလွ်ာ့မေပးနဲ႔ ခရီးထိ အနီးဆံုးေရာက္ခ်င္ေနၿပီ
အသစ္ျပဳလုိ႔ အားအင္ေတြ အျပည့္ ရွိေနၿပီ
ေမ့ထားလုိက္ အမွားေျခရာေတြ အတၱနဲ႔ေလွ်ာက္ဦးမလား
အဆံုးသတ္မယ့္ ၀ိညာဥ္လမ္းဟာ သူ႕ဆီမွာ

BRIDGE
သင္တစ္ေယာက္တည္းထင္ေနလား
မုိးအထက္က ေတာင္းဆုျပဳသံ
ၾကားတတ္ေသာနားရွိရင္ အဆုိးမ်ား အေ၀းမွာ အေ၀းမွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.