သုိးတစ္ေကာင္၏အတၳဳပတၱိ

>>>Download

VERSE 1
သုိးေလး သုိးေလးလုိ ႏူးညံ့လြန္းတယ္တဲ့
သုိးေလး သုိးေလးလုိ ေၾကာက္ရြံ႕တတ္တယ္တဲ့
လူေတြကေျပာရင္ သုိးေလး ၿပံဳးလုိ႔ေနခဲ့တယ္

VERSE 2
နားတစ္ဖက္ျပတ္ခဲ့ရင္ ေနာက္တစ္ဖက္ထုိးခံလုိ႔
အ႐ႈံးေပးတတ္ဖုိ႔ကုိ အၿမဲတမ္း အသင့္ျပင္လုိ႔
တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္လာခဲ့တယ္

CHORUS
ဒီမွာ သုိးေလး သူဟာ ဘာလဲ ေမးရင္
အေသြးအသား ခႏၶာကုိယ္နဲ႔ပါ
အားလံုး ပံုမွန္တည္ေဆာက္ထားတဲ့
ခင္ဗ်ားတုိ႔ အတုိင္းပဲေလ

VERSE 3
သုိးေလး သုိးေလးလုိ ႏူးညံ့တတ္ေအာင္လုိ႔
သုိးေလး သုိးေလးလုိ ႏွိမ့္ခ်တတ္ေအာင္လုိ႔
သင္ျပေသာတရားကုိ အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္မိတယ္