ခက္ေရာ

>>>Download

VERSE 1
ဘယ္သူက ပုိလွတယ္ ဘယ္သူက ႐ုပ္ဆုိးတယ္
မနာလုိျခင္းမ်ားနဲ႔ ၿပိဳင္ဆုိင္ရင္းကြယ္
ဘယ္ရယ္ေၾကာင့္ မုန္းတီးေနသလဲ

VERSE 2
အျပစ္သားေတြပဲကြာ လူလူခ်င္းေတြပဲကြာ
ဒါကုိ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ကုိ လက္ညႇဳိးညႊန္
ဘာရယ္ေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕ေနသလဲ

CHORUS
အုိ ခက္ေရာ ခက္ေရာ
အုိ ခက္ေရာ ခက္ေရာ
ထာ၀ရဘုရားမႀကိဳက္တဲ့ အမူအက်င့္ေတြ
ဆင္ျခင္ၾကဖုိ႔သင့္ၿပီေလ ေမာင္ႏွမရင္းတုိ႔ သိပါေစ

VERSE 3
ဘယ္သူက ပုိလွတယ္ ဘယ္သူက ႐ုပ္ဆုိးတယ္
ဘယ္သူက ေငြရွိတယ္ ဘယ္သူက လူမြဲပဲ
ဒါကုိ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ကုိ လက္ညႇဳိးညႊန္
ဘာရယ္ေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕ေနသလဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.