ဘယ္သူအေမြခံမလဲ

>>>Download

VERSE 1
ဟုိးေရွးေရွးက ဘုိးေဘးေျမာက္မ်ား ထားရွိခဲ့တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ားသက္ေသ
ဒုိ႔လက္ထက္မွ ပ်က္သုန္းခဲ့ၾကရ အေျခမခုိင္ယုိင္ကာ လြဲေခ်ာ္သြား
ရက္စက္ခဲ့သမွ် အခ်ဳိးမ်ားျပည့္၀ ဂုဏ္ေတာ္သီဆုိကာ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ရ
ဒုိ႔လက္ထက္မွ ယံုတမ္းစကားမ်ားျဖစ္သြား ဒ႑ာရီလုိ ျဖစ္ၿပီလား

CHORUS
အေျဖရွာ ေတြးၾကည့္ေတာ့ေလ ကုိးစားမႈက ေလ်ာ့ခဲ့ၿပီပဲ
ေဖာ္ႏုိင္သေဘာ ေျပာနဲ႔သာ လူ႕ေထာက္ လုပ္တတ္ခဲ့တဲ့သေဘာေတြ
လူလူခ်င္းၾကားမွာ ကုိးစားမႈက အားႀကီးက လူေတြက သခင္ေနရာေရာက္ေန
ဘုိးေဘးတုိ႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းေတြ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရတဲ့ ခုိင္မာျခင္းေတြ
အဆံုးသတ္တဲ့ထိ တည္ၾကည္ျခင္းေတြ တုႏႈိင္းမရတဲ့အေစခံျခင္းေတြ
ဘယ္သူအေမြဆက္ခံမွာလဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.