အေတြးတစ္ခု

>>>Download

VERSE 1
ပုိင္ဆုိင္ျခင္းေတြ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြ
ဦးစားေပးရွာမိေနတယ္ ဒို႔ရဲ႕ဘ၀ေတြက
ကုိယ္ေတာ္အတြက္ဆုိ ေရွာင္ကာေျပးေန
အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေပးကာ ခရီးဆက္လုိ႔ေနရင္း

CHORUS
ရွင္သန္ျခင္းက ဘာေတြအတြက္လဲ
ဒီေမးခြန္းေလးတစ္ခုကုိ ကုိယ္ေတာ္ေမးခဲ့ရင္ေလ
အေျဖရယ္ရွိဖုိ႔ အလုိေတာ္အတုိင္းပဲ
ေရွ႕ဆက္သြားဖုိ႔ရာ ခြန္အားတုိ႔ ေတာင္းေလွ်ာက္ထား
ရင္ခုန္သံ အိပ္မက္မ်ား သခင့္အတြက္ပဲ

VERSE 2
အေျခအေနတုိင္းမွာ ကုိယ္ေတာ္ေပးခဲ့
ေက်းဇူးမ်ား ေရတြက္မကုန္ႏုိင္
အႏႈိင္းမဲ့အခ်စ္ေတြနဲ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေနဆဲ
ဘ၀ရဲ႕ ဒီခရီးထဲ အေျပးနဲ႔ တုိး၀င္ခဲ့ခ်ိန္မွာ
လံုး၀ ခြင့္လႊတ္ဆဲေလ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.