ေျပး

>>>Download

VERSE
ဒီကမၻာမွာ ဘာတစ္ခုမွ မတည္ၿငိမ္တာ
လူတုိင္းသိေနခဲ့
မယံုႏုိင္စရာ ျဖစ္ရပ္တုိ႔ ႀကံဳေနတာ
လူတုိင္းသိမွာပဲ

PRE-CHO
မာယာနယ္ေျမထဲမွာ
လူေတြရယ္ အေျဖရွာတုန္း/နာက်င္ရင္း

CHORUS
ေျပးေနရင္း ေျပးသား ကယ္မယ့္သူရွိရာ
ဘုရားဆုိတာရွိလုိ႔ ေျပး ခုိလႈံၾကပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.