အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ျပင္ဆင္ပါ

>>>Download

ေတးေရး - မန္းထြန္းျမ
ေတးဆုိ  - စျမတ္ႏုိး

VERSE
၀မ္းစာေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားရင္း
မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေတြ႕ႀကံုရမယ့္အရာတစ္ခုက ေသျခင္းတရားပါပဲ
ေျခင္းက ဘယ္သူ႕ကုိမွ မေရြးပါ
ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေရြးပါ ႀကီးတာငယ္တာ မေရြးပါ
လူမ်ဳိးဘာသာ မေရြးဘဲ လူသားတုိင္း မလြန္ဆန္ႏုိင္တဲ့အရာ
အသက္ရွင္စဥ္ခါ ေနာင္ တမလြန္ဘ၀အတြက္
အခ်ိန္မေႏွာင္းခင္ ျပင္ဆင္ပါ

CHORUS
ေသၿပီးရင္ သင္သြားစရာ လမ္းႏွစ္လမ္းပဲရွိတယ္ဆုိတာ
သင္သိ သင္သိရဲ႕လား
အျပစ္ရွိေသာလူသားမ်ား ငရဲသြားရမွာ ဧကန္မုခ်မလြဲပါ
၀မ္းေျမာက္ရာသတင္းက ခရစ္ေတာ္သခင္ေယ႐ႈကုိ
ယံုၾကည္လက္ခံသူအဖုိ႔ ထာ၀ရေကာင္းကင္မွာ
သခင္ႏွင့္တူ ထာ၀ရအသက္ရွင္မွာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.