သတိ

>>>Download

VERSE 1
၀မ္းနည္း ပူေဆြး ေလာကကမၻာထဲ အားငယ္ ညည္းတြားေနလား
ႀကံဳေတြ႕တဲ့ ျပႆနာၾကား ညႇဳိးငယ္ေမာပန္း ခြန္အားေလ်ာ့ၿပီလား
စိတ္ေစရာစုိင္း အေကာင္းဆံုးပဲ အတၱအထီးက်န္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေမ့ကာ ေမ်ာလြင့္ၿပီလား

CHORUS 1
ကားတုိင္ထက္မွာ အေသြးသြန္းခဲ့တာ ဒုကၡႀကီးမွ ကင္းေစခဲ့ေသာ
ေမတၱာတရားဟာ အျပစ္ရွိေသာသူ လူတုိင္းအတြက္
အျပစ္ရွိေသာသူ ဘုရားျမတ္ေရွ႕မွာ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းငွါ အသက္စြန္႔ၿပီး
ေရြးႏႈတ္ခဲ့သူ ခရစ္ေတာ္ေရွ႕မွာ ခြန္အားမဲ့ အားငယ္ စိတ္ပ်က္ေနလား
ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ ကင္းေ၀းေနလား
ကားတုိင္ထက္ အေသြးသြန္းကာ ခ်မ္းသာဖုိ႔ရန္ ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ
ေမတၱာတရားဟာ အေၾကာင္းမဲ့ ျဖစ္ေနလား

VERSE 2
ေထာင္လႊားမာန ရွိလုိ႔ေနလား အေတြးမွာ ဘ၀အသက္တာထဲ
ခက္ခဲတဲ့ဘ၀ေတြအား ေမ့ကာ ေပ်ာ္ေမြ႕ ေလာကအေမွာင္ထဲ
စိတ္ေစရာစုိင္း အေကာင္းဆံုးပဲ အတၱႀကီးစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနလား

CHORUS 2
ကားတုိင္ထက္မွာ အေသြးသြန္းကာ ဒုကၡႀကီးစြာေပးဆပ္ခဲ့ေသာ
စြန္႔လႊတ္ျခင္းဟာ အားနည္းေသာသူ လူတုိင္းအတြက္
၀န္ေလးေသာသူ ခ်မ္းသာေပးရန္ ေမတၱာတရားဟာ
သင့္ရဲ႕ရင္ထဲ ရွိေနဖုိ႔ရန္ ခရစ္ေတာ္ေပးေန သင္မသိေသး
ေမတၱာမဲ့လုိ႔ေနလား ေပးကမ္းျခင္းအမႈ ေမ့ေလ်ာ့ေနလား
ေကာင္းကင္ထက္မွာ ေရာက္ေစဖုိ႔ရန္ အေသြးသြန္းကာ ေပးဆပ္ခဲ့ျခင္း
သင့္ရင္ထဲမွာ ဟူး ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ၿပီလား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.