ေပးခဲ့ကမ္းလက္

>>>Download

VERSE 1
မုိင္ေထာင္ခ်ီကာ ျဖတ္သန္းလုိ႔ အရာရာကုိ ၾကည့္လုိက္ဦး
ေရ ေျမ ေလေတြ ေတာင္တန္းတုိ႔ အေသအခ်ာ ထုဆစ္ထား
ေရာင္စံုေ၀ဆာေနတဲ့ အလွပန္းမ်ား ရင္ထဲေတးသြားတစ္ပုဒ္ေပးသြား
ဘယ္သူ ဘယ္လုိ ဖန္ဆင္းသြားလဲ အေျဖေတြကုိ ရွာေနခ်ိန္

CHORUS
ေပးခဲ့ ကမ္းလက္ ေမွ်ာ္ေနသူေတြကုိ ကယ္ႏႈတ္ဖုိ႔
အားကုိးရင္းနဲ႔ ကုိင္စြဲထား ဒါဆုိ ေျခလွမ္းသစ္တုိ႔ သူေပးလုိ႔
ခုိင္မာေနတဲ့ ေန႔ေလးလည္း ဒုိ႔အားလံုးအတြက္ သူေပးခဲ့
ဒုိ႔အတြက္ ေပးခဲ့ ကမ္းလက္

VERSE 2
ေ၀ဟင္မွာပ်ံငွက္ကေလးလည္း ကုိယ္တုိင္မစုိက္ေပမယ့္
ရွင္သန္ေနတယ္ အခ်ိန္တုိင္းပဲ ဘယ္အခါမွ မဆင္းရဲ
ကုိယ္တုိင္ႀကံဳကာေနတဲ့ အခက္အခဲမ်ား ဒီအတုိင္းအ႐ႈံးနဲ႔အျဖစ္ဆံုးမလား
ဘယ္သူ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ ျပန္လည္ ဆင္ျခင္ဦး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.