သူငယ္ခ်င္းအတြက္

>>>Download

VERSE
မင္း ဘယ္ေလာက္မုိက္တယ္ဆုိတာ
မင္း ဘယ္ေလာက္ဆုိးတယ္ဆုိတာ
ေတြးေတြးေန႐ံုနဲ႔ အဆင္ေျပသြားမလား
စဥ္းစားေန႐ံုနဲ႔ လံုေလာက္သြားမလား ေသေသခ်ာခ်ာေတြး

PRE-CHO
ေရးေရးေလးျမင္ေန ေနာင္တမ်က္ရည္ေၾကြ
ေန႔ ည ေတြ ေလာကေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာေလ
ေခတၱလူ႕ျပည္ေန လူသားစကားသံေတြ
မြန္းၾကပ္ေန ေလာကေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာေလ

CHORUS
အသက္ကုိ စြန္႔ခဲ့တယ္ အေသြးေတာ္သြန္းခဲ့တယ္
သခင့္ကုိ သိဖုိ႔အတြက္ ေျပာျပေနလည္း
ေနာက္ဆယ္ႏွစ္မွကြယ္ မင္းနားလည္မယ္
ယံုၾကည္ဖုိ႔ ခက္ခဲလြန္းလွတဲ့
သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကုိ ေျဖာင္းဖ်ရင္းနဲ႔
ေစတနာနဲ႔ ဆုေတာင္းေပးမိခဲ့တယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.