၀ိညာဥ္စကၡဳေပ်ာက္သြားရင္

>>>Download

VERSE 1
အမုိက္ေမွာင္ဖံုးေသာ ေလာကႀကီးထဲမွာ
ဘယ္ဆီ ဘယ္၀ယ္ ဘယ္ကုိ ေရာက္ေန
အမုိက္ေမွာင္ဖံုးေသာ ေလာကႀကီးထဲမွာ
ေမွာင္လြန္းၿပီးရင္း မုိက္ေမွာင္ဆဲ

VERSE 2
ဓန ေငြေၾကးနဲ႔ ေလာဘ မႈိင္းေၾကာင့္လား
ပညာ ဂုဏ္အရွိန္ တိမ္ေတြေၾကာင့္လား
ဒုိ႔မာနနဲ႔ ေဒါသ မႈိင္းေၾကာင့္လား
အလင္းတန္းေလး ေပ်ာက္ကြယ္ဆဲ

CHORUS
မနာလုိ မုန္းတီး တုိက္ခုိက္ ရက္စက္ျခင္းမ်ား ႀကီးထြားေနဆဲ
မွ်တမႈတရားမ်ား ကင္းေ၀းေန
ဒါဟာ အက်ဳိးနဲ႔ ငါေဆြ ငါ့လူ ငါ့တူေတြအတြက္
ဘယ္သူ ေသ ေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ
ဒီလုိ ခပ္ညံ့ညံ့အေတြးအေခၚ ရွက္ဖုိ႔ေကာင္းတယ္
ကူးစက္တတ္တယ္ ဒီလုိ ေရာဂါ
ဒီလုိ ခပ္ညံ့ညံ့အေတြးအေခၚ တုိက္ဖ်က္ရမယ္
ေလာကအမုိက္ေမွာင္ေတြကုိ ၿဖိဳခြင္း

VERSE 3
အမုိက္ေမွာင္ဖံုးေသာ ေလာကႀကီးထဲမွာ
ဘယ္ဆီ ဘယ္၀ယ္ ဘယ္ကုိ ေရာက္ေန
၀ိညာဥ္စကၡဳအလင္းကြယ္သြားခဲ့ရင္
႐ူပါ႐ံုကုိ ဒုိ႔ မျမင္ႏုိင္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.